През 2020 година България е най-големия износител на медни катоди 99,99% за Китай от ЕС. Ръстът ни достига 15,21 % .

  • от
Страни то ЕС изнасящи медни катоди за Китай

     България изнася медни катоди за Китай със значителен ръст спрямо 2019 година. През 2020 година сме изнесли за Китай 115 548 320 килограма на обща стойност 718 510 591 щатски долара или ръст от 15,21%. Няма отново да споменавам, че точно с това количество България намалява природните си залежи, защото в бюджета реално не влиза почти нищо, а тези предприятия обикновено се сертифицират като приоритетни  или клас А инвеститори и и имат и преференции в данъчното облагане.
    Най-интересното при анализа на данните е че стойността на която изнасят суровината е една от най-ниските в ЕС, в сравнение с останалите 7 държави от ЕС, които имат този ресурс. Средната стойност на износа е била при цена 6,21 щатски долара и в сравнение с Испания изнасяме на цена с 5% по-ниска, което в стойностно изражение е около  само 5 200 040 щатски долара. 
    Тези средства нито са влезнали в бюджета нито са отишли в джоба на концесионерите, защото те не плащат нормални концесионни такси и очевидно не ги интересува цената, но която продават.
     Тим Курт  главният изпълнителен директор на „Аурубис България“ се подиграва пред Инвестор БГ на 22.12.2020 година „България е богата държава“ и ние благодарение на такива „инвеститори“ обедняваме с всяка изминала секунда.
      През първите две седмици на годината ние от Българо-Китайска Търговско-промишлена Палата направихме 10 обучаващи уебинара как българските предприятия да продават в Китай. Следващите седмици ще продължим по секторния анализ на възможностите за износ.   
        Нашето желание е да променим незабавно тази отчайваща структура на износа, която ни оприличава на част от Африканските и Латиноамериканските държави. 
  

 

Ние тулупите, негодниците, наглеците, тарикатите, лузърите, тинята на обществото, маргиналите, изродите и прочие наричани от Вас управляващите, какво щяхме да правим без Вас – еми щяхме със сигурност да имаме шанса да живеем по-добре и децата ни нямаше да бягат в чужбина.