Лъчезар Динев – Китай може значително да подпомогне българската икономика

  • от
Лъчезар Динев

Лъчезар Динев – Статия в списание Мениджър

Високите технологии и световните иновации са шансът за развиване на сътрудничеството между двете държави, смята Лъчезар Динев, председател на Българо-китайската търговско-промишлена палата

– Добре известно е, че през 1949 г. България става втората в света, която признава новосъздадената Китайска Народна Република след СССР, който впоследствие се разпадна. Как оценявате сътрудничеството между двете държави? Може ли да разчитаме на Китай за подкрепа на българската икономика и какви са с днешна дата икономическите отношения между страните ни? 

– Икономическите отношения между двете държави в момента не са на високото ниво, на което би ми се искало да бъдат. Надявам се през следващите години те да се развият, защото такава перспектива има. След посещението на президента Румен Радев през 2019-а година в Китай и оформянето на отношенията между двете държави в стратегическо партньорство, същото трябваше да се утвърди през 2020- та година. За съжаление, COVID-19 възпрепятства плановете ни за по-тясно взаимодействие и сътрудничество. Китай може значително да подпомогне българската икономика. Не трябва да забравяме, обаче, че България, със своя потенциал, също може да бъде от полза на китайската икономика. Нека припомня, че България е една от най-добре развитите държави в областта на софтуера и голяма част от световно известните иновациите са свързани с нашата страна. В този ред на мисли, компания като Huawei може да бъде ключова част от тази верига. Колкото до инвестициите в двете държави смятам, че в момента те са на абсолютно незадоволително ниво. Българските инвестиции в Китай са изключително малко, а тези на китайския бизнес и държавни предприятия в България почти липсват. Ето защо твърдя, че Huawei е един от малкото добри примери в тази насока.  Надявам се след преминаването на пандемията да има по-добри предпоставки за развитието на отношения между България и Китай. Всичко това ще допринесе за реални инвестиции в редица сектори на българската икономика и особено във високите технологии.

– Съществува максима, че когато идват китайците, това предвещава бърз икономически растеж на съответните държави. Дойдоха ли вече китайците в България в лицето на Huawei?

– Китай има хилядолетни традиции в икономиката и развитието на добросъседство с държави в близки и далечни региони. Истината е, че когато идват китайците, това води и до възстановяване и ускоряване на икономическия растеж. Най -бързо и осезаемо успехите се усещат във високите технологии, защото те допринасят в голяма степен за развитието на продукти с висока добавена стойност и обмяна на специалисти и продукти в сектор, който е изключително горещ на Световната икономическа сцена.

Всъщност китайският бизнес, в лицето на Huawei, e вече 16 години в България. Аз лично съм свидетел на цялостното развитие на компанията у нас от стъпването им на българския пазар до нивото на инвестиции, което се отчита в момента. Удовлетворен съм от начина, по който те гледат и развиват взаимоотношенията между двете държави. Много хора възприемат Huawei като лидер на пазара на телефони. Реално, обаче, голяма част от техните продукти са свързани с иновационен софтуер и развитието на 5G и телекомуникационните мрежи на различни страни. Бъдещето на IOT технологиите обуславя много тясно сътрудничество при различните компании от този сектор, които ще имплементират новостите в нашия живот. Надявам се нашите технологични компании и Huawei да работят по-тясно за създаването на нови продукти, които да бъдат продавани не само в Европейския съюз, а също и в Китай и други части на света. Сътрудничеството, активната комуникация и обмена на опит са тези, които могат да направят всички участници в процеса победители.

– Какви са успешните примери за китайски компании в България?

– За съжаление, не може да изброим много китайски компании с успешен бизнес в България. Основното присъствие е на Huawei и още няколко компании, свързани със соларни паркове и развитието на земеделие в България.

Според мен е огромен пропуск, че в София софтуерните инженери на България и Китай не работят достатъчно често и усилено заедно. Те трябва тясно да си сътрудничат и да развиват това партньорство, за да може иновациите в България да бъдат представени в Китай, както и значителните китайски иновации в софтуера да бъдат представени в България и Европейския съюз. Към момента възможностите и иновациите в образованието и софтуера, разработен от Huawei, все още не се използват в достатъчна степен от наша страна и широката публика не е наясно с тях.

В този ред на мисли, надявам се скоро да стартира проектът, който беше подписан преди две години между Union pay и Борика за развитието на картови и Instant payment разплащания в България, което ще намали тежестта върху бизнеса  и плащането на високи комисионни и необосновано забавяне на преводите при текущата банкова система и монополните оператори от Visa и MasterCard. Надявам се и на подкрепата на Huawei в последствие за въвеждането на тази технология за разплащане.

Липсата на сериозни инвестиции на големи китайски компании в България се обуславя от местната среда, както и от неблагоприятното, в някои случаи, законодателство. Надявам се инвестиции не само от Китай, а и от други държави, да намерят своето място в България.

 – Специално изготвен доклад на Оксфордския институт оценява положително въздействието на Huawei върху икономиката на страната ни през последните 5 години. Как Вие оценявате това въздействие?

– Всяка една компания, която е свързана с високите технологии, допринася изключително много за развитието на страната, в която работи. Положителното при Huawei е, че те се намират в България, имат огромен екип, който адаптира и развива иновативни продукти и ги предлага на местния пазар. Редица готови технологични решения, които се предлагат, са много полезни и спомагат за развитието на технологиите в България. Huawei определено допринася за развитието на икономиката на България и нейното адаптиране към съвременните реалности с много високи темпове. Мисля, че много български компании, ако се запознаят по-добре с продуктовия каталог на този технологичен гигант, ще разберат допълнителните ползи за развитието на своя бизнес.

 – Huawei създава работни места, плаща данъци и допринася за БВП на България. Как точните цифри и показатели говорят в полза на присъствието на компанията в България?

– Показателен е фактът, че през последните 16 години Huawei създава работни места и работи целенасочено за развитието на икономиката и внедряването на технологии в България. Така се дава възможност за развитието на всички сектори на икономиката ни. В далечната 2004 година, когато за първи път се докоснах до продуктите на Huawei, бях изумен от тяхното качество и възможности. Дотогава ние използвахме преди всичко продуктите на една или две компании, които освен че бяха изключително скъпи точно в този момент, бяха изнесли производството си в Мексико и качеството беше станало изключително лошо. Още тогава разбрах, че Huawei има сериозен потенциал за развитие на телекомуникационните мрежи и софтуера. С днешна дата решенията, които дават инженерите на Huawei в България, пряко влияят върху развитието на брутния вътрешен продукт на страната ни и заетостта. Винаги адмирирам и поддържам компаниите, които инвестират в ноу-хау, образование и развитие на нови технологии. Цифрите са само част от нещата. Важно е и усещането на останалите играчи на пазара, които от години се занимават с телекомуникации. Те ясно виждат развитието на самата компания и как това се отразява върху техния бизнес и икономиката на страната ни.

Първоначално Huawei залагаше преди всичко на ценово ориентиране, но в момента продуктите и решенията, които предлагат са незаменими в много области. Най-добре те са видими в образованието – в обучението на студенти и ученици, което през тази година беше едно от основните предизвикателства за всички нас. Това е само една малка, но важна част от нещата, които Huawei прави за нашата икономика и обществото ни.

– Докладът на Оксфордския институт отбелязва и приноса на Huawei в подкрепа на младите хора, студентите и науката. Как бихте коментирали наскоро подписаното споразумение за сътрудничество със Софийския университет?

– Младите хора са бъдещето на всяка държава. От тяхното обучение зависи развитието не само на икономиката, но и на културата, изкуството, иновациите. Радвам се, че големи концерни като Huawei отделят средства за образованието и развитието на младите хора в България и така допринасят за подобряването на икономическата среда.

Приятна новина за мен е, че Софийският университет и Huawei подписаха споразумение за стратегическо сътрудничество в областта на образованието. Нека не забравяме, че Софийският университет е българското висше учебно заведение с най-висок рейтинг сред университетите по цял свят и това, който създава най-образованите и качествени кадри в България.

Смятам, че такива меморандуми трябва да бъдат подписани с повече университети, защото в ситуацията с COVID-19 и новата ни житейска реалност, онлайн обучението, интерактивното обучение, както и продуктите, които предлага Huawei в тази област като отговор на нуждите и предизвикателствата, биха помогнали много за формирането на добре образовани и амбициозни млади хора, които да разбират, да развиват науката и технологиите на България. Това е правилният подход. Обучавайки и предоставяйки достъп до иновативни продукти, технологии и иновации, Huawei всъщност дарява знания и предоставя нови възможности за развитието на българските студенти.

„Мениджър нюз“