Изискванията за растителна карантина за внос на български тютюнев лист в Китай

  • от
Тютюневи листа Китай

Съобщение на Генерална администрация на митниците № 21 от 2021 г. относно изискванията за растителна карантина за внос на български тютюневи листа в Китай

Фитосанитарни изисквания за вносен български тютюнев лист

1. Основа за проверка и карантина

(1) „Закон на Китайската народна република за влизане и излизане на животинска и растителна карантина“ и „Правилник за прилагане на Закона на Китайската народна република за влизане и излизане на животинска и растителна карантина“;

(2) „Протокол на Главната митническа администрация на Китайската народна република и Министерството на земеделието, храните и горите на Република България относно фитосанитарните изисквания за износ на български тютюневи листа за Китай“.

2. Стоки, разрешени за влизане в страната

Втвърдените с дим тютюнови листа (наричани по-долу „тютюневи листа“) след кондициониране, вършитба и повторно сушене се обработват с научното наименование Nicotiana tabacum и английското наименование Tobacco leaves.

3. Разрешено място на произход

Зона за производство на български тютюн.

4. Списък на карантинните вредители

1. Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina

2. Halepense от сорго

3. Вписан като Orobanche L.

Пет, изисквания преди експорта

(1) Управление.

1. Българската агенция по безопасност на храните, която представлява Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, трябва да прилага превантивни мерки срещу тютюневата мухъл в семенните лехи, да разследва и наблюдава тютюневата мухъл от трансплантация до реколта и да гарантира, че листата на тютюна се внасят в Китай са свободни от тютюнева слана гъбички плесен. Ако се потвърди, че става дума за мухъл роса от тютюн, трябва да се предприемат ефективни мерки за контрол, за да се намали въздействието на болестта; ако се открият ооспори на тютюневата плесен, Българската агенция по безопасност на храните трябва незабавно да уведоми Главната митническа администрация и да спре износа тютюневи листа за Китай от съответните райони за производство.

2. Листата на тютюна, изнасяни за Китай, трябва да отговарят на съответните китайски разпоредби и изисквания, а забранените от Китай пестициди не трябва да се използват. Българската агенция за безопасност на храните трябва да наблюдава употребата на пестициди в зоните за производство на тютюн и в съответствие с насоките за остатъци, предложени от Земеделския консултативен комитет към Международния център за сътрудничество в областта на научните изследвания в областта на тютюна, да инструктира производителите на тютюн да използват пестициди рационално и научно. използваните пестициди трябва да бъдат одобрени от правителството.

3. По искане на Главната митническа администрация, Българската агенция по безопасност на храните ще предостави на Главната митническа администрация доклад за мониторинга и разследването на тютюневата мухъл и записи за мерки за превенция и контрол, както и списък на използваните пестициди и състоянието на употребата на наркотици.

(2) Управление на процеса на обработка.

Засаждането, прибирането, преработката, съхранението и транспортирането на тютюневи листа до Китай трябва да се извършва под надзора на Българската агенция по безопасност на храните, за да се гарантира, че не се донасят карантинни вредители, растителни остатъци и почва от китайски интерес и да се предотврати смесването с тютюневи листа от други страни.

Ако бъдат открити живи насекоми като Lasioderma serricome, товарът трябва да бъде опушен.

Ако се открият семена на плевели като фалшиво сорго и сорго, трябва да се вземат ефективни мерки за отстраняване.

(3) Изисквания към опаковката.

1. Листата на тютюна, изнесени за Китай, трябва да бъдат запечатани и опаковани в специални кутии, за да се запази целостта на стоките. На опаковъчната кутия е отбелязана следната информация: вид тютюневи листа, сорт, произход, година на прибиране, преработвателно предприятие, номер на партида и номер на договора.

2. Опаковъчните материали за тютюн трябва да бъдат чисти, хигиенични и да отговарят на изискванията на Китай за растителна карантина.

3. Контейнерът за товарене на тютюневи листа трябва да бъде чист, хигиеничен и без пръст и други чужди материали.

(4) Предекспортна инспекция и карантина и предварителна инспекция на произхода.

1. Българската агенция за безопасност на храните поставя под карантина тютюневи листа, изнесени в Китай преди износ, за да се гарантира, че те не носят карантинни вредители, засягащи Китай.

2. Българската агенция по безопасност на храните ще проведе тестове за остатъци от пестициди и тежки метали. Ако има листа от тютюн с прекалено тежки метали и остатъци от пестициди, те нямат право да бъдат изнасяни за Китай.

3. Главната митническа администрация, в сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните, ще отиде в България, за да извърши предварителна проверка на тютюневите листа за износ за Китай. Само листата от тютюн, които преминават предварителната проверка, могат да подпишат търговски договор и да им бъде позволено да бъдат изнесени за Китай.

Ако бъдат открити ооспори на мухъл роса от тютюн, износът на свързани стоки и / или листа от тютюн от специфични райони за производство в Китай ще бъде спрян незабавно. Българската агенция за безопасност на храните ще проведе разследване, ще предложи и ще предприеме ефективни мерки за подобряване въз основа на установените причини и ще предостави съответната информация на Главната митническа администрация.

(5) Изисквания за сертификати за растителна карантина.

За тютюневи листа, които са преминали проверка и карантина, Българската агенция за безопасност на храните ще издаде фитосанитарен сертификат и ще попълни следното допълнително изявление: „ТАЗИ ПАРТИЯ ОТ ТЮТЮНОВИТЕ ЛИСТОВЕ СЪОТВЕТСТВУВА ПРОТОКОЛА ОТ ФИТОЗАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗНОС НА ТЮТЮНОВИТЕ ЛИСТА ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙ . БЕЗПЛАТНИ СА ВСИЧКИ КАРАНТИНОВИ ВРЕДИ, СВЪРЗАНИ С КИТАЙ. “(Тази партида тютюневи листа отговаря на фитосанитарните изисквания на българските тютюневи листа за Китай и не съдържа никакви карантинни вредители, които да засягат Китай).

6. Входна проверка и карантина и обработка на несъответствия

Когато листата на тютюна пристигнат в пристанището на влизане в Китай, митницата извършва проверка и карантина в съответствие със следните изисквания.

(1) Проверка на съответните сертификати и лога.

1. Проверете дали внесените тютюневи листа са получили „Разрешение за карантина за влизане на животни и растения“.

2. Проверете дали фитосанитарният сертификат отговаря на член 5, параграф 5.

3. Проверете дали опаковката отговаря на член 5, параграф 3.

4. Проверете дали сертификатът за товар съответства и дали листата на тютюна са били предварително инспектирани.

(2) Входна проверка и карантина.

В съответствие със съответните закони, административни разпоредби, правила и т.н., инспекцията и карантината се извършват върху вносни тютюневи листа, а тези, които преминават инспекцията и карантината, имат право да влизат в страната.

(3) Обработка на несъответствие.

1. Ако бъдат открити ооспори или активни спорангии или хифи на тютюневата мухъл, партидата тютюневи листа ще бъде върната или унищожена, а Главната митническа администрация незабавно ще спре вноса на тютюневи листа от България или свързани износители.

2. Ако се установи, че някакви тежки метали и остатъци от пестициди са прекомерни, партидата листа от тютюн ще бъде върната или унищожена.

3. Двете страни ще проведат съвместно разследване и ще предложат и ще предприемат ефективни мерки за подобряване въз основа на установените причини.

4. Ако бъдат открити други карантинни вредители, засягащи Китай, те ще бъдат разгледани в съответствие със съответните разпоредби на „Закона за карантината за влизане и излизане от животни и растения на Китайската народна република“ и разпоредбите за прилагането му.

Седем, ретроспективен преглед

(1) Според нуждите, след консултация с Българската агенция по безопасност на храните, Главната митническа администрация ще изпрати карантинни служители в България за ретроспективна проверка на място.

(2) Главната митническа администрация ще извърши допълнителна оценка на риска въз основа на огнището и прихващането на тютюневи листа в България и ще обсъди с Българската агенция за безопасност на храните за повторно потвърждаване на карантинните вредители и съответните карантинни мерки.