Чуждите инвестиции в Китай с огромен скок за разлика от България

  • от
Чужди инвестиции в Китай

Информация за Чуждите инвестиции в Китай Ви представяме  благодарение на нашият приятел Рафаел Хименес заедно с   месечната  диаграма за ПЧИ. Това са инвестиции, които се насочват към Китай (нефинансови инвестиции).
Инвестициите са предимно от Сингапур с ръст от (+ 62%).
Що се отнася до ЕС, то инвестициите са с ръст от + 9% на годишна база, начело естествено е  Германия.
„Чуждестранните инвестиции с изключителна скорост влизат в Китай,“ се казва в коментара на РИА.   Данни на Министерството на търговията на Китай от 13 май потвърждава това.
Китай е важна дестинация за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през последните години. Според данните, публикувани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие преди няколко дни, глобалните ПЧИ паднаха до най-ниското ниво за последните 15 години от 2020 г. насам, а Китай надмина САЩ и стана най-голямата дестинация за инвестиции в света. Това е достатъчно да докаже конкурентоспособността на китайския пазар. Казват от CRI.

           Защо Чуждите инвестиции в Китай навлизат, особено във високотехнологични индустрии?

Най-привлекателното за него е, че Китай разполага с цялостна индустриална верига, жизненост на технологичните иновации, удобна логистична система и богати човешки ресурси. Всичко това е от полза за намаляване на оперативните разходи на чуждестранните компании. В същото време потребителският пазар е най-важната движеща сила на китайската икономика. Тенденцията към висококачествено икономическо развитие и разширяване на потреблението създават огромни печалби за чуждите инвеститори. Нещо по-важно, перспективите са изключително важни при вземане на икономическите решения от компаниите. През последните години китайското правителство продължава да разширява пазарния достъп за чужди компании, да създава отворени платформи и да подобрява законовата система, създавайки добра бизнес среда.
Страна, която решително продължава с политиката си за отваряне, несъмнено е привлекателна за чужд капитал. Както каза Маргит Молнар, директор на Отдела за изследване на Китай към ОИСР, добрите перспективи за растеж на страната и по-нататъшните мерки за отваряне ще помогнат да продължи привличането на чуждестранни инвестиции.

            Как стоят нещата в България?

Вие и сами можете да си отговорите, защото инвестициите се ограничават до 0, както казва министъра на икономиката. След инвестици като 0 и два лева някой да си загуби в България ще имаме колосален ръст на инвестициите.
Бившата шефка на Българска Агенция за Инвестиции освен че стана известна с високата си заплата явно няма нищо друго за нея. Тя се оказва, че била експерт не в инвестициите, а в земеделието.  Още като завършила университета я направили началник заради баща и до сущ като Пеевски все едно са от една Партия. Въпреки своята достолепна възраст и тези няколко години трудов стаж се оказа, че пълната и биография я няма никъде. Никой не може да намери в интернет или на публично място та от калинки какво да очакваме.