Екологични технологии в китайското строителството

  • от
Екологични технологии в китайското строителството

Екологични технологии като Слънчеви панели, зарядни стълбове за електромобили, устройства за съхранение на дъждовна вода… Всичко това е обичайна част от нови „зелени“ домове, където разходът на енергия е със 75% по-нисък от този в обикновените.

В момента това са малка част от иновациите, представени на Изложението за зелени и интелигентни строителни технологии в град Тиендзин. Други интересни предложения са модел за строителство. Там се свежда практически до минимум шума от работните площадки, миризмата на боя или праха.

На изложението Китайската държавна корпорация за строителство и обзавеждане показа как за 18 часа може да бъде сглобен „зелен“ апартамент.

В него не се използват вода, пясък и други традиционни строителни материали, което пести значително разходите. Тапетирането на стените също става по нов начин – с оризово лепило, което е екологичен и естествен продукт.

Друга компания – „Дундзин“, представи мраморни плочи, дървесен ламинат и други строителни материали. Те  обаче не са добити по естествен път, а са изработени с 3D принтер и въпреки това са изключително реалистични. Джан Буо, директор на изследователското звено на компанията обяснява.

„При изработката на нашите продукти използваме силициеви и калциеви материали. Вярваме, че може да постигнем същия ефект, както при природните“. И разкрива необичайната рецепта на „Дундзин“ за „дървения“ ламинат. То ва е  – непотребен прах, изхвърлян от химически компании, комбиниран с калций и силиций.

Сглобяеми тераси, външни стени и стълбища на Китайската компания за строителство и инженеринг са друго решение за съвременните домове.

Това се оказа изключително атрактивно за посетителите. Дуан Хунлян е директор на отдела за производствено планиране в поделението на компанията за строителни материали. Той обяснява, че сглобяемата сграда има стандартизиран дизайн. Там всичките ѝ части са с фабрична изработка, а много от традиционните операции при монтажа са също индустриализирани.

След това сглобяемите части се транспортират до мястото, където ще се строи сградата. Единственото, което вършат работниците е повдигането и напасването на им. Самият процес е в пъти по-бърз от обичайното. „В сравнение с традиционните строителни методи.

Сглобяеми конструкции пестят много време, усилия и разходи за труд. Изграждането на един етаж отнема около пет дни. Това е почти половината от нужното при традиционното строителство.“ Това казва Дуан. Тя добавя, че благодарение на новите строителни технологии, компанията му може да контролира по-добре производствения процес на компонентите.

Не само това но и да намали количеството на използваните естествени суровини. Оттам се намаляват и остатъчните продукти.

На изложението беше представена и енергийни решения за нуждите на строителството

Те  разрешават ефективно проблема с прекъсване на електрозахранването на обекти по време на тяхното изграждане.

Дзи Сяопън, главен инженер в Китайската компания за строителство и инженеринг обяснява.  „Двата мобилни агрегата, комбинирани с машини за обезпрашаване, могат да намалят замърсяването на въздуха.  Шумовото и друго замърсяване на строителната площадка са от значение. Също така те могат да са от голяма полза. Това е когато е нужно електрозахранване при външно строителство, на скелета и в други сложни условия“.

Освен нови предложения за грубото строителство, на изложението в Тиендзин бяха представени и последни технологии.

Това са „интелигентни“ прозорци, завеси, осветление и климатици. Те могат да бъдат интегрирани и управлявани от единна платформа.

Факултетът по архитектура към Тиендзинския университет представи технологията си R-CELLS. Ръководителят на проекта професор Ян Уей представи.  „Базирана на самоорганизацията, самоадаптация и саморегенерацията на биологичните клетки“.

„Надяваме се сградите, които проектираме, да реагират интелигентно на промените в околната среда, и да се адаптират, подобно на клетките“, казва той.

По думите му, през следващите 50 години се очаква намаляване на въглеродните емисии от производството на фотоволтаична енергия. В този случай рециклирането в строителството ще надвиши сумата от въглеродните емисии на сградите. Както и на електричество по време на работа.  Ще бъдат постигнати отрицателни въглеродни емисии през жизнения цикъл на строителството.

Както бе демонстрирано на изложението апартамент

Той бе оборудван с интелигентна система за управление на осветлението. Имаше контрол на завесите и спестяващи вода съоръжения. Той  може да постигне значителна икономия на енергия и намаляване на емисиите. Уан Хуей, ръководител на отдела за наука и технологии в Китайската компания за строителство и инженеринг, обяснява: „Клиентите могат да регулират нощния режим и режима за почивка, яркостта на лампите, завесите, както и цялостното потребление на енергия“.

Всъщност концепцията за „зелено“ строителство е не само въплътена в „малките домове“, но се простира и до всеки детайл на много мащабни строителни проекти. Пример за това е самият изложбен център в Тиендзин, при изграждането и функционирането на който са използвани 88 нисковъглеродни, екологични и енергоспестяващи технологии – покривът ѝ е покрит със соларни панели, чието годишно производство на енергия надхвърля 15 милиона киловат часа; за отопление и охлаждане на мястото се използва геотермална енергия, заменяйки над 22% от конвенционалната; събира се и се използва повторно дъждовната вода, контролирайки 80% от оттока. Благодарение на тези мерки за оптимизация на строителните материалите, намаляване потреблението на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници, годишните въглеродни емисии от центъра могат да бъдат намалени с 10 000 тона.

В днешно време все повече строителни проекти разглеждат екологичната защита като важен елемент от архитектурния дизайн. Уан Дзюн, президент на частния Китайски институт за строителни изследвания, каза, че „зелените“ сгради са важна отправна точка за нисковъглеродното развитие на страна и се превръщат в тенденция. По думите му, в бъдеще строителната индустрия ще използва „зелените“ сгради като средство за интегриране на здравословни, нисковъглеродни и интелигентни технологии за насърчаване на мащабното и висококачествено развитие на екологичната архитектура.