Ли Къцян се срещна с британски предприемачи

  • от
Ли Къцян се срещна с британски предприемачи

Британски предприемачи Вчера се срещнаха с китайският премиер Ли Къцян.  Срещата очевидно е проведена в отговор на срещата между Китай, Франция и Германия.  Реално се проведе се видео среща с представители на британски предприятия заради пандемичната обстановка.
Двете страни обсъдиха китайско-британските отношения и сътрудничеството, борбата с пандемията. Така също и справянето с климатичните промени. Много важен асхекг беше подобряването на бизнес средата. Засегнато беше и  задълбочаването на търговията с услуги и стимулирането на културния обмен.

Ли Къцян заяви, че на фона на сегашната сложна международна ситуация Китай и Великобритания са важен фактор.

Като две постоянни членки на Съвета за сигурността на ООН те са и важни икономики в света. Те трябва да играят важна роля в опазването на световния мир. Важно е  насърчаването на общото развитие и защитата на многостранния търговски механизъм. Стабилните отношения между двете страни са от полза за възстановяването на световната икономика и справянето с глобалните предизвикателства. Пекин е готов да работи заедно с всички Британски предприемачи, базирайки се на взаимното доверие и уважение, да увеличават взаимноизгодното сътрудничество и да разрешават различията чрез диалог, за да насърчат стабилното развитие на двустранните отношения.

Ли Къцян посочи също, че човечеството е общност със споделена съдба. Международната общност трябва да засили сътрудничеството и координацията в борбата с пандемията от COVID-19. Китай е готов да задълбочат контактите и споделянето на резултатите от разработката на ваксини с всички страни. Той подчерта още, че Китай обръща голямо внимание на климатичните промени и ще положи всички възможни усилия за зеленото развитие и модернизацията. Ли Къцян изрази надежда тези Британски предприемачи от двете страни да засилят сътрудничеството в областта на чистите енергии и технологиите, защитавайки интелектуалната собственост. Отварянето и реформата са основна политика на Китай и това ще продължи да е така, каза още китайският премиер.

„Стабилните отношения между Китай и Великобритания могат да помогнат за запазването на свободната и честна търговия, като насърчат възстановяването на глобалната икономика ”във време на много несигурности в международните отношения, каза във вторник Ли по време на виртуална среща с британски бизнес лидери