Парите от Европа дали и последната версия на НПВУ трябваше да бъде толкова некадърна?

  • от
НПВУ

Парите от Европа – в националният план за възстановяване и устойчивост на Република България версия 1.3 публикуван на 20.07.2021 няма съществени изменения. През последните 30 години България забележително и устойчиво изоставаше от останалите страни от Европа. В последствие изостана и от ЕС заради кражбите и корупцията на всяко ниво.

В предложения документ се предлага да вървим по същия път което е абсолютно неприемливо.
Ето и „целите“

– Кумулативен растеж на БВП за периода 2021-2025 г. 21.7%

Комулативният растеж трябва да бъде минимум 40%. Това да се основава на Парите от Европа и развитието на иновативните технологии и ускоряване образованието на нацията.

С това което се предлага в НПВУ това няма как да се случи.

Трябва да има условия и възможности за обучение на наши и чужди студенти на високо ниво. Това е което може да допринесе от 2 до 3 % от БВП. Описвали сме стратегията многократно.

Всъщност ако те искат да напишем стратегията на България за излизане от тресавището, което същата тази администрация ни набута ние имаме въпроси. 

Защо плащаме данъци и защо им плащаме заплати.

– БВП на глава от населението в СПС за 2025 г. 62% от средния за ЕС

Тези цифри или са обидна грешка или са подигравка с развитието на страната през следващите 5 години.
От 2010 година до 2019 година сме достигнали от 44% на 53% СПС от средния за ЕС, Можете да си го изтеглите от тук
За същия период Румъния от 52% достига 69% или сега сме само с 16 пункта по-малко от Румъния.
Предложението от само 62% от от средния СПС е не само  като подигравка то си е гавра. Или да признаем, че ще достигнем нивото на Румъния от 2019 година от 69% чак през 2024 година или да мислим да достигнем нива от 75% иначе тези пари за възстановяване няма да бъдат нищо повече от изгубени средства и деситилетие от развитието на страната ни.
Предложението да достигнем през 2024 година това което са достигнали в Румъния през 2016 година а именно 62% е абсолютно неприемливо.

Коефициент на безработица през 2025 г. 3.5%

Защо коефициента за безработица да е основна цел в плана за възстановяване и устойчивост. Ние не можем да си обясним. В момента така и така няма работници като се започне от берачи на рози, кайсии и се стигне до министър председателя, който се предлага да бъде човек, който не е управлявал и 10 човека и няма никакъв бизнес опит икономически или юридически. Ние тази цел и в момента сме я надминали.

Тази цел трябва да бъде премахната

Целите трябва да бъдат свързани с технологичното обновяван на индустрията и развитието на производства с висока добавена стойност от там бързо повишаване на БВП.