Избирателите се увеличиха със 159 244 човека след COVID-19, катастрофи и смъртност

  • от
Избирателите се увеличиха със 159 244 човека след COVID-19, катастрофи и смъртност

Избирателите са се увеличили със 159 244 човека според централната избирателна комисия. Ръста е от 2019 година . Само от предишните Парламентарни избори 11.07.2021 ръста за три месеца е 56 589 човека.

Някой лъже здраво или от ковид просто не се умира. Възможно е и при възрастното население за две години да не е имал летален изход. Също така е възможно войната по пътищата внезапно да е приключила. Има много обяснения на текущата ситуация.

Историята е нещо от реда на вчерашната ни статия. Министъра на „здравеопазването“ казва, че след значително увеличение  на починалите на дневна база и новопостъпилите в болница сме се справили с заболеваемостта. Целия този ръст е благодарение на „цветния сертификат“.

Интересно, кой ли би се ваксинирал с безопасни ваксини за COVID-19 при този информационен поток. Избирателите са се увеличили и в Турция докато в България намаляват.

За последните 30 години населението на България е намаляло с 1,5 милиона души. Това не пречи на избирателите да се увеличават.

По данни на НСИ, през 1992 г. в България са живеели 8 487 317 души, през 2001 г – 7 932 984, а през 2011 г. – 7 364 570. Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души. Тоест, за 30 години населението е намаляло с 1,5, млн. души, от началото на този век с около милион, а за последното десетилетие вероятно с още близо половин милион.

В същото време България има рекордни нива на детска смъртност и рекордно увеличение на избирателите. В рамките на ЕС, според Евростат, с по-лоши показатели са само Малта и Румъния. Коефициентът на България (2019 г.) по детска смъртност е 5,8. Това ще рече, че на 1000 родени деца средно 5,8 умират. Средният за ЕС показател е 3,4 смъртни случая на 1000 живородени деца. Все пак данните показват трайна тенденция за намаляване на детската смъртност. За сравнение: през 2000 г. детската смъртност е била 13,3 %, а през 2010 г. – 9,4 %.