Износа за Китай отново расте по бавно от вноса.

  • от
Износа за Китай отново расте по бавно от вноса.

Износа ни за Китай за първите 10 месеца на 2021 има ръст от 33.68%. Общото количество стоки е на стойност 1 499 948 096 щатски долара. За същия период на миналата година износа ни е на стойност  1 122 033 128 Щатски долара. Отново да огромно съжаление ръста на вноса е по-голям от износа ни.

Вноса на стоки от Китай  за същия период на тази година е 1 800 932 830 щатски долара. За същия период на миналата година сумата е 1 226 330 286 щатски долара. Ръста при вноса се запазва значително по-висок от ръста при износа и достига 46.85%.

Отрицателното салдо при търговията на България с Китай от началото на годината достига  300 984 734 Щатски долара.

Изключително важно е да се отбележи, че преките чуждестранни инвестиции на Китай в България и българските в Китай от години клонят към нулата.

За всеобщо успокоение отрицателното търговско салдо разпределено на човек от населението в България е само 45.60 щатски долара за периода . При американците е цели 776.41 щатски долара.

При реални политики и министър на икономиката, който има визия за развитието на България това може да бъде променено. За съжаление в момента ситуацията с българските МСП е в плачевно състояние.

Двойката EUR/USD съответно BGN/RMB в момента е в полза на българските износители.

Обезценяването на лева с над 10% спряма юана дава уникален шанс на износа на качествени български продукти. За да се намали тежестта на суровините при износа ни към китай трябва съвсем малко, но това не се прави.

За съжаление при текущия министър на икономиката, който се оказа че бил и съветник на предишния развитието на икономиката е поставено под въпрос.

Между 4 000 и 8 000 лв. стигна таксата  за участие в международно изложение за хранително-вкусова промишленост  ANUGA 2021

То се проведе в периода 9-13 октомври 2021 г. в германския град Кьолн. Участието на българския бизнес се организира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Само месец по-късно се проведе най голямото изложение за вносни стоки в Китай. На него не участва нито едно българско предприятие. Няма как Китай да внася български продукти ако потребителите не знаят, че такава държава съществува.

Международното изложение ANUGA се провежда веднъж на две години  и е най-голямото и значимо изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света. Представени са над 8 000 фирми от над 120 държави (около 160 000 души), като международното участие при изложителите е над 50%, а при посетителите над 80 %, което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки.

Поради усложнената епидемиологична обстановка с COVID-19 изложбените площи и съответно броят на изложителите ще бъде намален, като ИАНМСП получи ограничена изложбена площ за национално участие, на която  да бъдат представени по-малък брой предприятия, с индивидуално работно място от около 6 кв.м., съобщиха от ИАМСП.