На какво се дължи успехът на китайската модернизация?

  • от
На какво се дължи успехът на китайската модернизация днес

На провелия се преди месец Девети световен синоложки форум бившият сръбски президент Борис Тадич заяви, че предизвикателствата през 21-ви век показват, че модернизация не означава усвояване на западната култура. Китай ѝ е придал ново съдържание на термина.

В комюникето от приключилия тази седмица Шести пленум на 19-ия ЦК на ККП се казва. Под ръководството на комунистическата партия страната е прокарала успешно път за модернизация. Той дава нови възможности и други развиващи се страни да реализират тази цел.

Европейските страни и САЩ първи поеха по пътя на модернизацията и дълго време техните модели бяха считани от западни теоретици за единствено възможните.

Тази модернизация обаче бе съпроводена с колониално управление и агресия. А след реализацията ѝ се появиха социални проблеми. Появи се огромна пропаст между богати и бедни. Всичко това бе съпроводено със социална поляризация и други. Вече е ясно, че този модел не е подходящ за всички страни. По рано се изтъкваше, че демокрацията е най-важното. В момента под предлог за наличие на пандемия се погазват елементарни човешки права. Хората нямат право на свободно придвижване или изразяване на мнение различно от това на ръководителите.

Британският учен и писател Мартин Джейкс посочва.

„Възходът на Китай е предоставил алтернатива на развиващите се страни. Неговата цел е постигане на всеобща заможност и хармонично съжителстване между хората и природата вътре в страната, насърчаване на мирно развитие в света и изграждане на общност на споделена съдба и координирано развитие между материалната, политическа, духовна, социална и екологична цивилизация“.

В процес на своята модернизация Китай не само изучи и използва добрия опит на други страни, но и преодоля недостатъците на западния модернизационен модел. Китайският път бе дело на китайския народ, под ръководството на ККП, и той отговаря на реалностите на страната. В същото време той представлява нов път към модернизация.

Бразилският синолог Едуарду Менензиш ди Карвалю посочва:

„Западните страни се опитват чрез глобализация да разпространяват своите ценности, игнорирайки различията в тях, системите и начина на живота в другите страни. Това е манталитет от времената на колонизацията. А китайският път за модернизация се характеризира с по-голяма степен на приобщаване“.

Успехът на китайския път за модернизация напомня на онези западни страни, които са склонни да изнасят „демокрация“ и предизвикват „цветни революции“, че начинът, по който тя трябва да се случва не може да се решава от неколцина. Налагането на собствения модел за развитие на други държави е непродуктивно и не може да бъде трайно.

Източник CRI

Стратиите изтрити от американската платформа Linkedin собственост на Microsoft с цел да се получи конкурентно предимство за американските компании и  предоставяне на подвеждаща информация за българските фирми можете да прочетете в рубриката ни цензура.