Едно говорим – друго правим.

  • от
Едно говорим - друго правим

Едно говорим, че сме зависими на 100% от руски газ, а де факто правителството реално не прави нищо. Днес Ройтерс съобщи, че налягането в газопровода Ямал – Европа е нула! Стойността на енергоносителите се е увеличила многократно от началото на миналата година. България можеше да има  олекотен режим на приемане на използване на слънчева енергия. Този проблем с цените на електроенергията и газа щеше да е минимизиран многократно. На нас ни разиграват циркове с уволнение на бордове и назначаване на свои хора тип вицепремиера Калинка Константинова. За нея даже създадоха синекурната длъжност като министерски пост вицепремиер тип „Директор на Водопад“

Защо правителството усърдно защитава бизнеса тип Гинка Върбакова?

Щеше да има промяна, после щяха да я продължават ама друг път. Изключително странно звучи разрешаването с лекота на 150 Мегавата фотоволтаична централа на закрито заседание, проведено на 09.12.2021 от КЕВЪР. С Решение № Р – 365 от 09.12.2021 г. на „Риал Стейтс“ ЕООД ЕИК 112633304 с управител Гинка Николова Върбакова. На нея и е разрешено започване на производствена дейност от Соларен Парк в гр. Априлци община Пазарджик в местност „Сакарджа“. В същото време, ако за това не трябва да се унищожава земя от тракийската низина 5 категория не е проблем. Имот 65468.107.1 вече урбанизиран от г-жа Върбакова то и в момента съседния 65468.107.2 си остава 5 та категория. За соларни централи щяха да се разрешават само 9 та категория? Да ама не! Мажеха даже закона да променят както последния гласуван от тях. Не го направиха.

Можеха ли  за една година управление да приемат всяка къща да може да става централа при олекотена процедура?

Можеха, но за тях не е важно състоянието на българския бизнес. Не е важно икономиката да се развива добре. Важно е примерно да се гласува ударно някакъв закон за българското гражданство, който е позволил на 100 човека за 10 години да станат „българи“. Това естествено можеха да го направят и през април или май, не дай си боже Юни. Няма лошо, но не го направиха. Няма как хора, които още докато бяха министри да обещават на „миньорите“ от Марица небивалици само и само да ги изберат. Щаха да се грижат за екологията, но не го направиха. Явно в грижата влиза само лунен пейзаж от Марица и Белодробни заболявания в Старозагорско.  Имаме покриви, които могат незабавно да станат електро цетрали. Това можеше да стане и по НПВО. Можеше с тези 21 милиарда България от слънчева страна да стане и екологична.

Хора правещи се на министри, лъжещи и криещи от нас нашите пари по НПВУ не може и не бива да продължават да управляват.

Как това се постига в Германия. При тях само през 2020 година 109 880 чужденци станаха германски граждани чрез натурализация. За сметка на това не се оправдават и страната изоставя ерата на изкопаемите горива. В изграждането на устойчиво енергийно бъдеще фотоволтаиците при тях играят важна роля.

Субсидира ли се фотоволтаична енергия в Германия?

Да дори тази енергия се субсидира. Субсидията се определя като полза от публични средства. До 2020 г. включително субсидията за производство на PV електроенергия не идваше от публични средства. Тя се ползваше от такса за селективно потребление. Тази такса се прилага и за собствено произведена и самостоятелно консумирана PV електроенергия. Потребителите на енергия правят задължителен принос за – необходимата и одобрена – трансформация на енергийна  им система.

Това тълкуване се подкрепя и от Европейската комисия.

Размерът на таксата също не съответства на общото възнаграждение, а на диференцираните разходи. Кумулативните разходи, изплатени за PV мощност, подадена в мрежата до и включително 2020 г., възлизат на около. 100 милиарда евро. През 2021 г. за първи път вече има принос и  Фонда за енергия и климат на федералното правителство. Приходите на фонда за енергия и климат идват от търговия с емисии и от федерални субсидии, така че има частична субсидия от 2021 г.

За да се изчисли допълнителната такса, финансовите ползи от PV мощността се определят според пазарната клирингова цена.

Чрез този метод ползите от PV мощността се подценяват систематично. От една страна, фотоволтаичната мощност отдавна има желания ефект върху пазарната цена, а именно този на намаляването й. От друга страна, обменната цена все още до голяма степен игнорира важни външни разходи за производство на изкопаеми горива и ядрена енергия.

Покривните централи не натоварват мрежата.

При тях няма загуби и допринасят за енергийния микс. За съжаление трябва да се планира, а това в Харвард не са го учили. Те за съжаление и български не са учили в Канада, но това не им пречи да унищожат икономиката ни.