Търговското ни салдо е отрицателно не е само с Китай

  • от
Отрицателно търговско салдо на България

Днес за търговското ни салдо прилагаме иновативен Харвардския метод на управление. Дълга на САЩ  към днешна дата се изчислява на само 30 362 000 000 000 долара (30 трилиона). Хората учили в Харвард се стараят да приложат този метод и за България с ускорени темпове. Проблема, че сега САЩ заради отказа от ползване на долара, ще обезценят валутата си. За това ще обвинят Путин и така ще заличат огромните задължения към кредиторите им. Повечето държави и индивидуални инвеститори бягат като ужилени от долара. Това се отразява на суровините и продуктите, които внасяме. Кредиторите естествено ще го отнесат и САЩ ще се измъкнат. Ние не сме САЩ и тези инструменти научени в Харвард няма да ни помогнат. 

Според НСИ в началото на тази година започваме с – 8 522 700 000 лева (- 8 милиарда) салдо по търговския ни баланс 2021 година.

Това са данни от НСИ. Можем да преведем данните по следния начин за хората които не са икономисти. Ако имахме в управлението хора, които са научили някъде икономика щяха преди години да утвърдят НПВО. Този план щеше да бъде обществено достояние. Щеше да се обсъжда и от хора, които знаят какво правят, а не са просто някакви завършили Харвард. Нямаше те да го крият този НПВУ от всички  къде от срам, къде заради кражбите запланувани в него. Всички тези хора със знания не само са учили, но и се справят с микро или макроикономиката. ЕК щеше да одобри разумно направения план, който щеше да бъде публичен. И с тези пари щяхме да задвижим икономиката ни. Сега дори да получим всичките пари на куп от ЕК явно ще стигнат да покрият 80% отрицателното ни търговско салдо и то само през Януари 2022 година.

Както вече писахме ръста на вноса от Китай е 54,45% за първите два месеца.

Износа ни за Китай е без изменение въпреки инфлацията. По интересни са данните за вноса от Русия. За Януари 2021 година имаме салдо от -202.4 милиона лева. Тази година е вече  -898.5 милиона лева. Ръста е само 274.2% в отрицателна посока. По добре тези от Харвард нямаше как да се справят следвайки целите си. В тези данни не е отчетена войната и скока на горивата през следващите месеци Февруари и Март. Както казват от САЩ – имаме прекрасно управление. До няколко месеца ще заличат икономиката на България. По-добри не можахме да Ви изберем.Интересни са данните от Турция и дори Украйна.

За Турция миналата година имаме 1.3 милиона лева положително салдо.

Тази година имаме -224.8 милиона лева отрицателно. При Украйна имаме същия ефект. Миналата година имаме -60.9 милиона тази година увеличаваме отрицателното салдо на -164.5 милиона лева. Да са ни живи и здрави и Кирил неговите вице премиери Асен и неговата Калинка както и целият им екип.