Снощи публикуваха НПВУ като финален без право на обсъждане.

  • от
Снощи публикуваха НПВУ като финален без право на обсъждане.

Снощи публикуваха за обсъждане финалната версия на НПВУ. През нощта явно е минало обсъжадането му. След което е бил (не е бил коригиран)