Защо българските фермери почти никога не стачкуват масово?

  • от
Стачка на немските и холандските фермери

Българските фермери са подложени на небивал натиск, но никой не стачкува. В момента Европа е залята от стачки, защо това не се показва по мисирчестите телевизии е ясно. Няма как да се казва, че в Европа е зле. Те там са си устроили живота пекрасно. Границата между Германия и Холандия е затворена.  Фермерите искаха да изсипят тор пред къщата на Рюте. В момента хиляди пътуващи са засегнати. Десетилетия наред страната надвишава европейските стандарти за азотни емисии. Стачкува се против новите регламенти за намаляване азотните емисиите с 50 процента до 2030 г. и с повече от 70 процента в природните зони. 

Много фермери се страхуват за съществуването си. 

Десетилетия наред страната надвишава европейските стандарти за азотни емисии. Правителството им точно сега е решило да ги въведе в синхрон с увеличените цени на газа. Сметката е проста, ако се намали потреблението на газ с 70% ще се произвеждат по-малко азотни торове. Така се намалява зависимостта от Русия и от газ изобщо. Според изчисленията на правителството това може да доведе до края на около 30 процента от животновъдните ферми. Въпроса е че те не са съгласни да бъдат унищожени.

Да се върнем в България и да видим тук какво се случва

В розопроизводството има огромен дефицит на работна ръка. В този сектор изкупните цени  са изключително ниски. Повишаването на производствените разходи за розопроизводство, ниските изкупни цени на розовия цвят, както и неблагоприятната ценова конюнктура на международните пазари на розово масло, постави българските розопроизводители пред невъзможността да покрият реално извършените си разходи за производството на розовия цвят и доведе до загуба на доходи.

За сектор розопроизводство през 2020 година държавата отпуска помощ.

„С цел компенсиране на доходите на земеделските стопани, в резултат от възникналата криза на пазара, МЗХГ предприе действия за овладяването й, като използва механизма за предоставяне на помощ de minimis. Изплатеният финансов ресурс е в размер на 1 968 023 лв., като подпомогнатите земеделски стопани са 899 броя.“ Общата сума е по 2 189,13 стотинки на стопанство. Резултата е незабавен. В момента две години по-късно до 30% от площите засети с розови насаждения не се обработват. Просто няма икономически смисъл. Няма и стачни действия. Просто хората не вярват и напускат пределите на страната ни.

При овошните ситуацията е повече от плачевна.

За сравнение в края на 80-те години в страната са произвеждани 1,8 млн. т плодове, докато през 2017 г. производството на овощни видове в страната възлиза на 220 хил. тона. Можем да сравним с населението на България и демографския и проблем. През 80 те сме близо 9 милиона сега сме близо 6 милиона, но населението не е намаляло в пъти. Тук може да споменем и „успехите“ на последното правителство. Възвращаемостта в сектор овощарство е нарушена, като през 2007 г. добавената стойност съставлява 9% от БДС в земеделието при 7% брутна продукция, а през 2016 г. съотношението се изчислява на 5% към 4% БП. Тази нарушена възвращаемост прави овощарството относително непривлекателно за фермерите.

Защо всъщност фермерите у нас не стачкуват?

Всъщност те се предават и просто бягат от страната. Според анализ на МЗГ през 2003 година имаме 665 000 регистрирани земеделски стопанства. В годината на влизането ни в ЕС земеделските стопанства са вече 493100. За 13 години в ЕС успяваме да ги стопим до 132 400. Интересно е да се четат тези анализи, които изготвя министерството. От тях управители и работещи само 8% са под 35 години. Ситуацията в земеделието е много по-гежка от тази в Холандия и Германия, но при нас всичко е спокойно. С този темп след 10 години ще останат под 10 000 земеделски стопанства и тогава наистина собствениците им няма да могат да блокират даже и магистрала.

Можете да прочетете и за другите „успехи“ на правителството. Част 1ваЧаст 2 раЧаст 3 та, Част 4 та,Част 5 та  , Част 6 , част 7 ма и част 8 ма а както и за най-голямото предателство извършено от тях.

Както знаете господарите от САЩ на тези национални предатели в духа на Гьобелс забраняват свободното слово. За да не достига информацията от нас до 30 000 ръководители и вземащи решения бизнесмени Linkedin деактивира акаунта на председателя на БКТПП г-н Лъчезар Динев за 2 месеца. Според правилата на „свободния свят“ хората не трябва да мислят, публикуват данни и да ги анализират и най-вече не бива да се предоставя каквато и да е алтернативна информация от или вътре в страната ни, която е в разрез със смешната пропаганда на печатащите зелени хартийки за купуване на български депутати. Свобода на словото, свобода на изразяването и мисълта желание за справедливост докато САЩ управляват в България няма как да има.