Продължете към съдържанието

Вноса на втечнен газ от Русия за Китай се е увеличил в пъти още през 2020 година.

  • от
Вноса на втечнен газ от Русия за Китай

Вноса на втечнен газ е нараснал близо 29 пъти в Китай само за последните  5 години. Данните ни са от китайските митници. Освен основната тръба от Сибир явно са започнали доставки  и на LNG. Химическата промишленост в Китай се нуждае от огромни количества втечнен газ. Съдейки по структурата на вноса. Китай се преориентира и в Производството на торове.

През периода да 2018 година Китай внася само 63 317 000 кг втечнен газ годишно.

Цената на вноса през този период  е около 0,37 щатски долара за килограм. През 2022 година средната цена е вече 0,96 щатски долара за килограм втечнен газ. Общия обем скача на 1 832 334 034 килограма. Става дума само за вноса от Русия.

Вноса на американски втечнен газ в Китай е почти два пъти по-малко през 2022

Общото количество газ от САЩ през 2022 година достига 927 994 972 килограма. Цената обече е доста по-висока от тази от Русия и е средно 1,19 долара за килограм. Интересното е че Китай очевидно има диверсификация на доставките на LNG. Пълният списък на доставчиците на Китай. Можете да проследите общия обем, стойност и единична цена.

Търговски партньор Обем Единица Стойност в USD Цена за кг
Australia 9380109193 Kilogram 6679525830 0,7120946774
Qatar 6684160674 Kilogram 4317094327 0,6458693226
Malaysia 3442246300 Kilogram 3193207529 0,9276522511
Russian Federation 1832334034 Kilogram 1764537278 0,9629997835
Indonesia 1544624043 Kilogram 1283771339 0,831122204
United States 927994972 Kilogram 1103168494 1,1887655939
Papua New Guinea 1023655826 Kilogram 642999255 0,6281400825
Oman 458218278 Kilogram 617668114 1,3479779041
Belgium 73425107 Kilogram 158412848 2,157475208
Equatorial Guinea 148293160 Kilogram 152551379 1,0287148713
Trinidad and Tobago 214835758 Kilogram 122849162 0,5718282801
Nigeria 187042856 Kilogram 110107305 0,5886742074
Cameroon 71982553 Kilogram 97884724 1,3598395711
Brunei 129963134 Kilogram 92888545 0,7147299557
Egypt 120266152 Kilogram 80214694 0,666976474
Singapore 61734000 Kilogram 79963008 1,2952831179
Peru 71995177 Kilogram 45571319 0,6329773868
United Arab Emirates 59232000 Kilogram 37032902 0,6252178214
Netherlands 58085571 Kilogram 27549557 0,4742926087

Можете да прочетете и за други „успехи“ на правителството. Част 1ваЧаст 2 раЧаст 3 та, Част 4 та,Част 5 та  , Част 6 , част 7 ма, част 8 ма, част 9 и част 10 та както и за най-голямото предателство извършено от тях.

Както знаете господарите от САЩ на тези национални предатели в духа на Гьобелс забраняват свободното слово. Цензурираните от Linkedin статии може да прочетете тук. За да не достига информацията от нас до 30 000 ръководители и вземащи решения бизнесмени Linkedin деактивира акаунта на председателя на БКТПП г-н Лъчезар Динев за 2 месеца. Според правилата на „свободния свят“ хората не трябва да мислят, публикуват данни и да ги анализират и най-вече не бива да се предоставя каквато и да е алтернативна информация от или вътре в страната ни, която е в разрез със смешната пропаганда на печатащите зелени хартийки за купуване на български депутати. Свобода на словото, свобода на изразяването и мисълта желание за справедливост докато САЩ управляват в България няма как да има.