Днес се проведе среща между ЦНСССКЦИЕ и представители на провинция Дзянси

  • от
Възможности за износ в Китай

На среща между ЦНСССКЦИЕ и представители на провинция Дзянси бяха дискутирани възможностите за износ на български продукти. Провинцията е почти колкото България но с близо 10 пъти по-голямо население. Общата и площ е 166,9 хил. км2, а населението е 42 840 000 души. Според нас от БКТПП най-правилния път е чрез директни продажби през системата за трансгранична търговия. За целта ние през миналата година направихме няколко обучения на тема как да продаваме в Китай за различните сектори. През следващите дни ще Ви дадем инструкции как да предложите вашите стоки чрез общата ни платформа.

На срещата присъстваха представители на няколко държави.

Имаше представители от Китай, България, Сърбия, Гърция. От Китай участие взеха Foreign Affairs Office of Jiangxi Province, the Commercial Bureau of Jiangxi Province, Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Administration Committee, Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Construction and Investment Co., Ltd. Срещата бе открита от Mrs. Zhao Hui (Director of Foreign Affairs Office of Jiangxi Province) и думата бе дадена на г-н Д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ. Г-н Лъчезар Динев участваше от името на БКТПП, като активно се включи в изясняване на процедурата по износа на стоки а Китай.

Въпроса как да изнасяме за въпросната провинция бе в основата на конференцията.

Първоначално бяха представени участниците. От Китайско посолство присъстваха Mr. Cui Yifeng / First Secretary of Commercial Consul of Chinese Embassy to Bulgaria и Mr. He Jie / First Secretary of Political Department, Correspondent of Agricultural Cooperation of Chinese Embassy to Bulgaria. От Китайска страна участие взеха Foreign Affairs Office of Jiangxi Province.  Mrs. Zhao Hui, Director of Foreign Affairs Office, Mr. Li Yuqiang, Deputy Director of Foreign Affairs Office, Zhou Dan, Head of European Division of Foreign Affairs Office.

Департамента по търговия на провинция Дзянси бе  представен от основни фигури в ръководството си.

Основен двигател на търговията в Китай е държавата. Тя подпомага както държавния така и частния сектор. Изключително много се набляга на иновациите. До момента тази провинция е стимулирала изграждането на логистичен център в Гърция за внос, ремонт и дистрибуция на фотоволтаични панели. От страна на департамента по търговия участваха.  Mr. Chen Zhiming, Second-level Inspector of Department of Commerce, Mr. Zhong Qingkeng, Second-level Researcher of Land Port Management Office,  Mrs. Liu Ranqiong, Fourth-level Researcher of Foreign Trade Development Office.

Идеята за трансграничната търговия бе засегната като една от възможностите за стартиране на сътрудничеството.

В Китай има изградени огромно количество свободни търговски зони. Чрез тях може най-лесно да се навлезе на китайския пазар. От страна на Nanchang Comprehensive Free Trade Zone участие взеха Mr. Xu Haibo, Director of Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Administration Committee, Mr. Wan Heng, Director of Investment Liaison Bureau of Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Administration Committee, Mr. Fang Ning, Chairman of Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Construction and Investment Co., Ltd., Mr. Chen Shaobo, Deputy General Manager of Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Construction and Investment Co., Ltd. ,  Mrs. Fang Lei, General Manager of Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Foreign Trade Integrated Services Co., Ltd., Mrs. Xiong Xiaoyun, Clerk of Investment Liaison Bureau of Nanchang Comprehensive Free Trade Zone Administration Committee.