квалификация

11 000 българи са с по-висока квалификация

  • от

Около 11 000 българи са повишили квалификацията си през последните десет години, като 94% от тях са заявили желание да приложат наученото в ежедневната си… Прочетете повече »11 000 българи са с по-висока квалификация