Статистика

Темп на растеж на общите продажби на дребно на потребителски стоки през всеки месец на 2020 г.

Ръст на продажбите на потребителски стоки в Китай от началото на годината

  • от

            Продажбите на дребно на потребителски стоки в Китай през август продължават да са се увеличили и вече са с… Прочетете повече »Ръст на продажбите на потребителски стоки в Китай от началото на годината

Китай Внос износ за първите 10 месеца

Износа на България към Китай расте с изключително бавни темпове 2.92% за първите 10 месеца за разлика от вноса

  • от

За разлика от вноса на продукти към България, където се отчита ръст от 7,16%, износът ни към Китай продължава да забавя темп до 2.92%.Както знаем… Прочетете повече »Износа на България към Китай расте с изключително бавни темпове 2.92% за първите 10 месеца за разлика от вноса