уневурситети

На 11.04.2016 се проведе среща в Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

  • от

Във връзка с започнатата инициатива и откриването на Български магазин в Шанхай, в който ще се предлагат и български стоки, услуги и ще се представят… Прочетете повече »На 11.04.2016 се проведе среща в Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)