Продължете към съдържанието

За нас

Българско-Китайската търговско-промишлена палата(БКТПП) е регистрирана НПО в България по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове.

Основните цели на БКТПП са:

 • Да насърчава и да подпомага развитието на търговско-икономическите отношения между България и Китай;
 • Да насърчава и подпомага установяването на бизнес контакти между български и китайски фирми;
 • Да представлява, подкрепя, насърчава и защитава икономическите интереси на своите членове.
 • да стимулира износа
 • да стимулира икономическите връзки при осъществяването на внос да се извършва през България приоритетно за сметка на досега ползваните европейски пристанища и други входни точки. Целта е България да се използва за вход на китайските инвестиции в ЕС и по този начин да се стимулира икономиката на България.
 • насърчаване и подпомагане на българските компаниите да навлизат на Китайския пазар.
 • насърчаване на компаниите от Китай да навлизат на европейските пазари чрез България като ползват ресурса ни като логистичен и софтуерен център въпреки дискриминацията от страна на ЕС и недопускането ни до Шенгенското пространство повече от 10 години;
 • да насърчава и привлича чуждестранни и по-специално китайски инвестиции за региона и по-специално за малките и средните предприятия;
 • да насърчава малките и средните предприятия да навлизат на Китайския пазар чрез развиване на мрежа от офиси и шоурум представителства във всички провинции и САР в Китай.
 • да запознае местните власти в България и Китай с позицията на членовете си;
 • да насърчава и подкрепя стартирането на нов бизнес както в България така и в Китай;
 • да насърчава и подкрепя обмена на студенти и преподаватели, които да подпомагат в бъдеще бизнеса и интересите на своите членове;
 • да насърчава и подкрепя културния обмен като по този начин рекламира България на Китайския пазар и представянето на китайските ни партньори на Европейския.
 • да съдейства на компаниите при работата им с други местни работодателски организации и ги насърчава да откриват нови работни места.

Дейност на Палатата

Дейността на палатата се основава на принципите на доброволно членство, взаимно сътрудничество, равнопоставеност между членовете и прозрачно и добро управление. БКТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред  средите на китайския и българския бизнес.