За нас

[grid_16]

Българско-Китайската търговско-промишлена палата(БКТПП) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове.

 

Основните цели на БКТПП са:

  • Да насърчава и да подпомага развитието на търговско-икономическите отношения между България и Китай;
  • Да насърчава и подпомага установяването на бизнес контакти между български и китайски фирми;
  • Да представлява и да защитава интересите на своите членове.

 

Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, взаимно сътрудничество, равнопоставеност между членовете и прозрачно и добро управление. БКТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес средите между китайския и българския бизнес.