Получихме доста различни данни от НСИ за туристите от Китай през 2018 година в сравнение с Министерството на туризма.

  • от
Реална Статистика на туристите от Китай

Както знаете днес Правителството създава звено за борба с дезинформацията за целта незабавно трябва да се само сезират  и да започнат да говорят и работят усилено със самото Правителство т.е. със себе си.

Какво се случва – днес получихме окончателните официални данни от НСИ след като заплатихме съответната такса към института. Данните се различават Коренно от публикуваните от Министерството на Туризма и от интервютата, които министъра предоставя.

Официално представителствата ни в Пекин и Шанхай са издали малко над 5000 визи през миналата година или точно 5117 броя, като част от тях са туристически.

Съгласно официален документ на Министерството от Януари 2019 година, където се цитира НСИ (НСИ обработи данните чак днес и ни ги предостави) туристите от Китай са 27 263 души, което звучи добре, но в интервю пред 24 часа на 11 Февруари 2019 година те вече са увеличават от Министъра на 40 000 заедно с туристите от Япония.

Съгласно НСИ Туристите от Япония са под 10 000 души, което означава, че от Китай те са се увеличили и са станали вече над 30 000 туристи.

Каква всъщност е истината.

Днес както споменах получихме от НСИ данни по месеци след приключване на годишната обработка, където съгласно типа визи туристите са едва 20 595 или само с 46% по-малко, и където броя на влизанията включително и на бизнеса се отчитат като туристически съгласно С писмо №2001/10.02.2011 г. на МВР,  дирекция „Комуникационни и информационни системи“ и те потвърждават, че не могат да предоставят точни данни. Жалката истина е че туристите от Китай са около 10 до 12 хиляди, което вече е с 2,5 пъти по-малко останалите „туристи“ са всъщност „бизнесмени“ от Илиенци. Ето и детайлите по месеци.

Месец ОБЩО ПОЧИВКА И ЕКСКУРЗИЯ СЛУЖЕБНА ДРУГИ2
януари 869 476 237 156
февруари 670 378 210 82
март 1362 872 277 213
април 1863 1318 296 249
май 4259 3257 406 596
юни 5265 3587 481 1197
юли 3529 2007 755 767
август 2746 1745 303 698
септември 4130 2804 565 761
октомври 4005 2703 682 620
ноември 1499 880 379 240
декември 1113 568 266 279
Общо 31310 20595 4857 5858

Ако имате желание можете да прочетете и доста  по-обширната статия за другите пазари на България от 14.02.2019 на Лияна Панделиева, където се обяснява и технологията при изчисляването на туристите и как те се броят по няколко пъти за да се достигнат необходимите цифри.

Вашият коментар