< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=0wrPn1QolK10Cs" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

Memebers and partners

MORE

3.MEMBERSHIP IN BCCCI

MORE

2.REGISTRATION OF FOREIGN MISSIONS OF PERSONS

MORE

1.Help of FOREIGN PERSONS to register in the commercial register

MORE

4.外国企业信息

更多

3.保加利亚中国工业商会成员

更多

2.外交使团成员登记

更多

1.协助外国人办理商事登记

更多

1.Помагаме на Чуждестранни лица да се регистрират в Търговския регистър

ОЩЕ

2.Регистрация на представителства на чуждестранни лица

ОЩЕ

3.Членство в БКТПП

ОЩЕ

4.Информация за чуждестранни фирми

ОЩЕ

Members and partners